Tussenschoolse opvang

HOPPAS Kinderopvang verzorgt vanaf september 2021 de TSO


Zoals wellicht bij u bekend, zal HOPPAS Kinderopvang vanaf het nieuwe schooljaar de TSO op basisschool de Morgenster gaan verzorgen. Dagelijks zal een team van pedagogisch medewerkers, mogelijk samen met vrijwilligers, de kinderen begeleiden bij de lunch. Ook zullen zij het moment van ontspanning en (vrij) spel begeleiden. Koen de Launay is locatiemanager en stuurt het team van de TSO aan.

U kunt zich aanmelden via de website van HOPPAS Kinderopvang: www.hoppas.nl. U ziet hier ook altijd een overzicht van de tarieven en welke spelregels er gehanteerd worden. Voor het aanmelden kiest u bij het tabblad 'Aanmelden TSO' onderaan bij 'Soort opvang' voor 'Op locatie'. Er verschijnt dan de optie: 'Sleeuwijk'. De rest spreekt voor zich. Het tarief is € 2,80 wanneer uw kind op vaste dagen naar de TSO komt. Wanneer u sporadisch gebruik wilt maken van de TSO, kost dit € 3,25 per keer.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij onze afdeling kindplanning. Zij zijn bereikbaar via het mailadres: info@hoppas.nl.

OPPAS biedt ook BSO (buitenschoolse opvang), zowel voor als na schooltijd. De opvanglocatie is in Woudrichem gesitueerd. Kinderen worden op de VSO naar school gebracht en na schooltijd bij school opgehaald en naar Woudrichem gebracht. Vervoer vindt plaats met de vernieuwde BSO-bus en/of met busje. Speciaal voort kinderen (en ouders) van de Morgenster hebben we een aanbieding, dat wanneer u opvang na schooltijd nodig heeft en afneemt bij HOPPAS, dan is de TSO voor u gratis (1 middag BSO = 1 x gratis TSO).

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Namens directie HOPPAS,
Cor Overduin Adjunct-directeur