Tussenschoolse opvang

Vanaf 26 oktober 2017 geeft Basisschool de Morgenster de Tussenschoolse Opvang (TSO) uit handen aan Trema Kinderopvang. Dit betekent dat vanaf de herfstvakantie 2017 Trema de TSO (overblijven) verzorgt voor de kinderen van de Morgenster. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag blijft de TSO in en rond de school. Op woensdag eten de kinderen niet op school. De BSO is na schooltijd open en alle kinderen die naar de BSO gaan eten bij de BSO. Een middagpauze duurt 1 uur (van 12.00 -13.00 uur) De kinderen die op vrijdag naar de BSO gaan eten bij de TSO. Kinderen nemen zelf eten en drinken mee. We vinden het belangrijk om gezond te eten, daarom vragen we u om geen koekjes, snoepjes of chocolade mee te geven voor tussen de middag. Uw kind krijgt van Trema fruit en groente aangeboden als extraatje tijdens de lunch. Na het eten kunnen de kinderen lekker gaan spelen. Wanneer het weer het toelaat gaan we naar buiten. Wekelijks TSO nodig? U kunt dan een contract afsluiten voor u kind(eren) bij Trema voor één of meerdere dagen per week. Er wordt een contract afgesloten voor het gehele jaar (opzeggen is mogelijk met een opzegtermijn van 1 maand). Wanneer er een contract is afgesloten betalen de ouders € 3,- per kind per dag. Dit tarief is afgestemd in overleg met de Morgenster. Goed om te weten is dat er voor TSO opvang geen kinderopvangtoeslag aangevraagd mag worden. Aanmelden Wilt u uw kind aanmelden voor de TSO, vult u dan het bijgevoegde inschrijfformulier in. Deze kunt u inscannen (of er een foto van maken) en per mail terugsturen naar kov@trema.org. Wij ontvangen deze graag voor 1 oktober, zodat we alles op tijd voor u kunnen regelen. Gaat u kind al naar de VSO of BSO, dan hoeft u niet het gehele formulier opnieuw in te vullen, maar mag u gewoon per mail aangeven dat u gebruik wil gaan maken van de TSO en op welke dag(en). Uw kind staat na het tekenen van het contract in ons systeem en op deze manier kunnen de medewerkers tijdens de lunch zien welke kinderen aanwezig zijn. Het is belangrijk om te weten wanneer uw kind afwezig is door ziekte of omdat u op dat moment geen TSO nodig heeft. Dit kunt u melden als verlof, uiterlijk een werkdag van tevoren voor 17.00 uur. Het is mogelijk om uw vaste dag te ruilen voor een andere dag wanneer dit nodig is. Incidenteel TSO nodig? Het is ook mogelijk om een strippenkaart voor 10 x te kopen á € 35,-. Wanneer u een strippenkaart voor uw kind wilt, geeft u hiervoor een machtiging af aan Trema, het geld wordt dan per strippenkaart geïncasseerd. Deze machtiging kunt u inscannen (of er een foto van maken) en per mail terugsturen naar kov@trema.org. Een strippenkaart is te gebruiken voor alle kinderen uit een gezin. Daarnaast kan de strippenkaart meegenomen worden naar een volgend schooljaar. Het is niet meer mogelijk om geld mee te nemen en tijdens de TSO te betalen. Zo voorkomen we dat er veel geld in omloop is en dat de medewerkers veel administratie werkzaamheden hebben tijdens de lunch. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling planning en plaatsing. kov@trema.org of 0183-408444