Hoogbegaafdheid

Om de doelen die wij nastreven ook voor hoogbegaafde leerlingen te realiseren willen wij:
  • hen zo begeleiden dat ze beter ontdekken wie ze zijn, zichzelf durven te zijn en de wereld om hen heen beter leren begrijpen;
  • met ons onderwijs zoveel mogelijk bij hen aansluiten;
  • de intrinsieke motivatie stimuleren en behouden;
  • hen begeleiden bij het ontwikkelen van vaardigheden om meer tot leren te komen.
Om welke doelen het gaat en hoe we dat beleidsmatig aanpakken, kunt u lezen in ons Beleidsplan hoogbegaafdheid