AVI-niveaus

Iedereen binnen het basisonderwijs is bekend met AVI. Leerkrachten gebruiken het om de leesontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. Kinderen kennen AVI als het niveau waarop zij kunnen lezen of mogen oefenen met lezen. Ouders gebruiken AVI om geschikte boeken voor hun kinderen te zoeken. Bibliotheken en boekwinkels hebben hun kinderboeken geordend op AVI-niveaus. Sinds 1 augustus 2008 zijn de uitgeverijen overgegaan op een nieuwe indeling van de AVI's. De vertrouwde AVI bestond uit negen niveaus: AVI-1 tot en met AVI-9. Deze bekende AVI-indeling is al meer dan 30 jaar oud. In deze periode zijn er twee keer nieuwe AVI-tekstkaarten gemaakt.

Aan het einde van cursusjaar 2008-2009 zijn er nieuwe AVI-kaarten met aan deze tijd aangepaste teksten gekomen. Er zijn nu geen negen niveaus meer, maar twaalf. Het nieuwe AVI kent de volgende niveaus:
  • AVI M3 (midden groep 3)
  • AVI E3 (eind groep 3)
  • AVI M4
  • AVI E4
  • AVI M5
  • AVI E5
  • AVI M6
  • AVI E6
  • AVI M7
  • AVI E7

De niveaus zijn uitgebreid naar beneden. AVI start is eenvoudiger dan het vroegere AVI-. Er is ook een uitbreiding naar boven: de niveaus M7, E7 en Plus liggen in technische leesvaardigheid boven het vroegere AVI-9. In het nieuwe systeem worden andere zaken gemeten dan vroeger, bijvoorbeeld woordlengte in letters in plaats van in lettergrepen. De grote boekhandels en bibliotheken zijn al begonnen met het opnieuw ordenen en stickeren van hun kinderboeken. Ook op De Morgenster hebben we leesboeken in de mediatheek opnieuw ingedeeld.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de nieuwe AVI-niveaus. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht of bij één van de IB-ers.